Bijeenkomst ‘Wensen laatste fase’

Informatiebijeenkomsten over wensen in de laatste fase

VMCA, Zorggroep Almere, Netwerk palliatieve zorg Flevoland en Expertisecentrum palliatieve zorg Amsterdam UMC organiseren informatiebijeenkomsten over wensen in de laatste levensfase, op verschillende locaties in Almere.

Programma’s in de media over belangrijke keuzes die mensen moeten maken in de laatste fase van ons leven worden vaak bekeken. Maar nadenken en praten over hoe je hier voor jezelf in staat, wordt vaak uitgesteld.
Op een rustig moment hierbij stil staan en je laten informeren, vóór er sprake is van een ernstige ziekte of dat een laatste fase inzicht komt, kan veel duidelijkheid en rust geven bij jezelf en bij de direct betrokkenen om je heen.

Want heb je wel eens stilgestaan bij vragen als:

  • Wat vind ik belangrijk als mijn gezondheid achteruit gaat?
  • Weten de mensen om mij heen wat ik in die situatie wel of niet wil?
  • Zijn wensen over mijn laatste levensfase ooit besproken en op papier vast gelegd?
  • Wat is er mogelijk aan keuzes in de laatste levensfase?

Huisarts Marianne Ponstein en mantelzorgconsulent Beppie Snoek van de VMCA zijn aanwezig om informatie te geven en jouw vragen te beantwoorden.
Je kunt de bijeenkomst alleen of samen met een naaste (bijvoorbeeld een partner of kind) bijwonen. Uiteraard worden de RIVM richtlijnen gevolgd.

Klik op onderstaande link om je aan te melden.

25-10-2021: Bijeenkomst Wensen laatste fase – Stedenwijk in Almere Stad
24-11-2021: Bijeenkomst Wensen laatste fase – Waterwijk in Almere Stad
10-01-2022: Bijeenkomst Wensen laatste fase – Molenbuurt in Almere Buiten
02-02-2022: Bijeenkomst Wensen laatste fase – buurtcentrum Amerika in Almere Poort