Infokring Dementie voor naasten van mensen met dementie op Urk

Op Woensdag 13 September is er weer een bijeenkomst. Max Vitaal

Thema is “Hulpmiddelen in de thuissituatie”.
Deze avond gaan we op de locatie zelf kijken. Welke hulpmiddelen kunnen ondersteuning geven als men nog thuis woont.

Locatie: Traktieweg 12, Emmeloord
Tijdstip: 19:30-21:30 uur