Jonge Dementiecafé voor mantelzorgers en kinderen van jonge mensen met dementie

Als dementie op je pad komt, dan staat je wereld op zijn kop! Mantelzorgers van jonge mensen (onder de 65 jaar) met dementie moeten de zorg voor hun naaste vaak combineren met werk of soms met de zorg voor een gezin.

Je verhaal kunnen delen met mensen die hetzelfde meemaken kan dan een ongelooflijke steun zijn. Samen een activiteit doen, een informatieavond bijwonen, tips uitwisselen. Eens lachen, je verdriet mogen tonen? Dat kan bij ons Jonge Dementiecafé. Bij ons jonge dementiecafé komen mantelzorgers en familieleden samen om informatie, ervaringen en steun uit te wisselen. Ze delen hun zorgen met lotgenoten.

De jonge dementiecafés worden gehouden in Buurtcentrum Corrosia, Markt 39 Almere Haven van 19:00-20:30 uur.