Wat doet een casemanager dementie?

Mijn naam is Wendela Erbrink. Sinds 2016 werk ik met veel plezier als ketenregisseur van het Netwerk Dementie Flevoland. Vanuit mijn achtergrond als casemanager dementie heb ik een warm hart voor mensen met dementie en hun naasten. Een poosje geleden was ik aanwezig bij het Alzheimer Trefpunt in Lelystad. Het trof me hoeveel het betekent voor mensen om hun verhaal te kunnen doen en met elkaar te delen. En hoeveel onwetendheid er nog is, vragen, onzekerheid. Binnen ons netwerk dementie werken casemanagers. Graag leg ik uit wat een casemanager voor u kan betekenen. 

U heeft er vast wel eens van gehoord: een casemanager dementie, een hulpverlener die bij mensen thuis komt als er sprake is van dementie. Maar wat doet zo’n casemanager nou precies, en hoe komt u in aanmerking voor deze hulpverlening?

Een casemanager dementie is een verpleegkundige of maatschappelijk werker die speciaal is opgeleid op het gebied van dementie. Haar belangrijkste taak is het begeleiden van de persoon met dementie en de mensen die dichtbij deze persoon staan. Dat bent u. De begeleiding kan gaan over het omgaan met de gevolgen van de ziekte, zoals moeilijk gedrag of problemen met praktische zaken. U krijgt informatie over de verloop van het ziektebeeld, wat u kunt verwachten in de toekomst en hoe u zich daarop kunt voorbereiden. Ook helpt de casemanager met het organiseren van de zorg. Het kan zijn dat er huishoudelijke hulp of wijkverpleging nodig is. Als de dementie vordert is soms dagopvang een mogelijkheid. Zodoende kan de partner van de persoon van dementie even op adem komen. Zo zijn er nog veel meer voorzieningen en diensten waar de casemanager kennis van heeft. U krijgt hierover advies en kunt overleggen wat u zelf nog wilt doen en wat de casemanager voor u kan regelen.

Veel mantelzorgers die te maken krijgen met dementie ervaren de casemanager als een baken in moeilijke tijden. Zij is een aanspreekpunt voor allerlei vragen, of het nou om praktische zaken gaat, verwerkingsproblemen, relationele problemen: de casemanager vindt niets gek en heeft voor al deze zaken een luisterend oor en een warm hart.

Handig is ook dat de casemanager een kort lijntje heeft met andere hulpverleners zoals de huisarts, de geriater, de thuiszorgorganisatie etc. Zodoende zijn de zaken die geregeld moeten worden sneller voor elkaar, en hoeft u niet overal zelf achteraan.

Is er in uw situatie iemand bij wie een vermoeden van dementie is, of is de diagnose dementie pas gesteld?  Dan kunt u via uw huisarts vragen naar een casemanager dementie. Er zijn geen kosten verbonden aan deze begeleiding.

Meer informatie kunt u vinden op: Casemanagement bij dementie

Ook kunt u mij persoonlijk een vraag stellen via e-mail: netwerkdementie@woonzorgflevoland.nl

 

Wendela Erbrink, ketenregisseur Netwerk Dementie Flevoland