Casemanagement

Wat is casemanagement dementie?

Een casemanager dementie is een hulpverlener die persoonlijke begeleiding biedt aan de persoon met dementie en zijn naasten. Vaak is de casemanager een wijkverpleegkundige of een maatschappelijk werker. De hulp kan al starten als er sprake is van een zogenaamd niet-pluis gevoel, dus als er nog geen diagnose is gesteld. De casemanager kan de betreffende persoon en zijn naasten begeleiden in het diagnosetraject, informatie geven over de ziekte en de gevolgen daarvan en emotionele ondersteuning bieden. Ook helpt de casemanager om een weg te vinden in alle wetten, regels en zorgmogelijkheden rondom dementie. De casemanager wordt vaak gezien als steun en toeverlaat.

De aanmelding voor casemanagement dementie kan via de huisarts verlopen maar men kan ook rechtstreeks de organisatie benaderen waar de casemanager in dienst is. Onze casemanagers dementie zijn werkzaam bij de diverse deelnemende organisaties in ons netwerk. Hiernaast in de linkerkolom onder ‘Team’ kunt u zien welke casemanagers in onze regio werkzaam zijn.

Hieronder vindt u een aanmeldformulier om begeleiding van een casemanager dementie in uw woonplaats aan te vragen.

Wilt u de aanmelding liever telefonisch doen of heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met Wendela Erbrink, netwerkregisseur, tel. 06 – 127 00 115.

    Meer informatie over casemanagement dementie