Bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land is op dit moment een wachtlijst van ongeveer 6 weken voor casemanagement dementie. Er wordt op korte termijn een nieuwe casemanager aangesteld, waardoor dit probleem zo snel mogelijk wordt verholpen. Bij de overige organisaties in het netwerk is geen sprake van een wachtlijst.