Cursus omgaan met dementie (Almere)

Wanneer een partner, vader of moeder, broer of zus dementie krijgt, vergt dit voor alle betrokkenen
niet alleen een grote lichamelijke inspanning, maar het kan ook veel spanning veroorzaken en
vragen op roepen.
In de cursus ‘omgaan met dementie’ staat niet de mens met dementie centraal. Het gaat om
degenen die betrokken zijn bij de zorg voor de persoon met dementie. Want het ziekteproces eist
veel van zijn of haar directe omgeving.

Ons cursusprogramma biedt naast een aantal vaste thema`s, veel ruimte voor eigen inbreng van de
deelnemers. Op deze manier sluit de inhoud aan bij uw persoonlijke omstandigheden. Het motto
“zorgen voor jezelf is, zorgen voor de ander” komt in alle onderwerpen terug. De cursus wordt drie
keer per jaar georganiseerd. Per groep kunnen maximaal twaalf personen deelnemen. Het is
belangrijk dat u alle keren aanwezig bent, tenzij het door omstandigheden echt niet gaat lukken.
Het programma van de cursus bestaat uit acht bijeenkomsten van twee uur. Een aantal weken na de
laatste bijeenkomst wordt nog een vervolgbijeenkomst gehouden. Het programma van iedere
bijeenkomst staat in het teken van een bepaald thema.

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen de orde:
Dementie, wat is dat eigenlijk?
Veranderingen in uw leven door de zorg voor uw naaste met dementie. Hoe blijf je als
mantelzorger goed voor jezelf zorgen?
Omgaan met mensen met dementie: verschillende benaderingswijzen.
Zorgvoorzieningen en regelgeving.Het belang van contacten en activiteiten.
Hoe ziet de toekomst eruit?
Ook kunt u zelf onderwerpen inbrengen. Soms vragen wij u thuis een opdracht uit te voeren over
het thema van de volgende bijeenkomst.
De cursus wordt begeleid door medewerkers van Zorggroep Almere (casemanager dementie
Gezondheidszorg- maatschappelijk werker en/of (GZ)-psycholoog). Zij hebben veel ervaring met
dementie en met de problemen die dit voor de naaste familie met zich meebrengt.

U kunt zich gedurende het hele jaar aanmelden. Dat kan op de volgende manieren:
– Via uw casemanager dementie.
– Via een mail naar het Geriatrisch Expertisecentrum,
gec@zorggroep-almere.nl
Wanneer u aan de beurt bent, wordt er contact met u opgenomen.
Wilt u meer informatie dan kunt u bellen met Chantal de Graaff op 06 – 826 33 109
Locatie: Fiep Westendorpstraat 1, 1336 CR Almere Buiten (Stripheldenbuurt) Gezondheidscentrum
Zephyr.