Diagnostiek

Als u het vermoeden heeft dat er bij uzelf of uw naaste iets niet helemaal in orde is vanwege geheugenproblemen, kunt u terecht bij uw huisarts. Door verder onderzoek en eventueel een doorverwijzing kan worden vastgesteld of het om de diagnose dementie gaat.

De huisarts kan besluiten u door te verwijzen naar de poli geriatrie of geheugenpoli. Afhankelijk van uw situatie, waaronder uw leeftijd, komt u bij de neuroloog of de geriater. Er zijn poli’s in:

  • Almere – Flevoziekenhuis
  • Lelystad – St Jansdal
  • Almere en Lelystad – GGz Centraal (huisbezoeken door heel Flevoland)
  • Sneek – Antonius Ziekenhuis (voor Noord-Flevoland)

Meestal gelden de volgende werkafspraken over diagnostiek (het stellen van de juiste diagnose) en doorverwijzing:

  • Bent u jonger dan 65 jaar, dan verwijst de huisarts u door naar de neuroloog of geriater (geheugenpoli).
  • Bent u ouder dan 65 jaar en is er sprake van meerdere ziektebeelden, dan verwijst de huisarts u door naar een specialist ouderengeneeskunde, neuroloog of geriater (geheugenpoli).
  • Bent u ouder dan 65 jaar en is er geen sprake van meerdere ziektebeelden, dan kan de huisarts de diagnostiek zelf uitvoeren.

Vanuit de (geheugen-)poli volgt vaak meteen een doorverwijzing een casemanager dementie. U kunt hier in het gesprek met de arts ook zelf naar vragen. U kunt zelf kiezen van welke organisatie u de begeleiding van de casemanager wilt ontvangen.

Diagnostiek bij geheugenproblemen kan ook plaatsvinden bij de specialist ouderengeneeskunde. Bijvoorbeeld bij:

Is er sprake van geheugenproblemen in combinatie met een psychiatrische aandoening, dan kan voor verdere diagnostiek worden verwezen naar: