Diagnostiek

Als u het vermoeden heeft dat er bij uzelf of uw naaste iets niet helemaal in orde is vanwege geheugenproblemen, kunt u terecht bij uw huisarts. Door verder onderzoek en eventueel een doorverwijzing kan worden vastgesteld of het om de diagnose dementie gaat.

De huisarts kan besluiten u door te verwijzen naar de geheugenpoli. Afhankelijk van uw situatie, waaronder uw leeftijd, komt u bij de neuroloog of de geriater. Er zijn geheugenpoli’s in:

  • Almere – Flevoziekenhuis
  • Lelystad – St Jansdal
  • Almere en Lelystad – GGz Centraal (huisbezoeken door heel Flevoland)
  • Sneek – Antonius Ziekenhuis (voor Noord-Flevoland)

Binnen de regio Noord- en Oost-Flevoland zijn er een aantal afspraken gemaakt over diagnostiek (het stellen van de juiste diagnose) en doorverwijzing:

  • Bent u jonger dan 65 jaar, dan verwijst de huisarts u door naar de neuroloog of geriater (geheugenpoli).
  • Bent u ouder dan 65 jaar en is er sprake van meerdere ziektebeelden, dan verwijst de huisarts u door naar een specialist ouderengeneeskunde, neuroloog of geriater (geheugenpoli).
  • Bent u ouder dan 65 jaar en is er geen sprake van meerdere ziektebeelden, dan kan de huisarts de diagnostiek zelf uitvoeren.

Vanuit de geheugenpoli volgt vaak meteen een doorverwijzing een casemanager dementie. U kunt hier in het gesprek met de arts ook zelf naar vragen. U kunt zelf kiezen van welke organisatie u de begeleiding van de casemanager wilt ontvangen.

Diagnostiek bij geheugenproblemen kan ook plaatsvinden bij de specialist ouderengeneeskunde. Bijvoorbeeld bij: