Diagnostiek

Als u het vermoeden heeft dat er bij uzelf of uw naaste iets niet helemaal in orde is vanwege geheugenproblemen, kunt u terecht bij uw huisarts. Door verder onderzoek en eventueel een doorverwijzing kan worden vastgesteld of het om de diagnose dementie gaat.

De huisarts kan besluiten u door te verwijzen naar:

  • Almere – Geheugencentrum Almere, dit is een samenwerking van Zorggroep Almere, Flevoziekenhuis en GGz Centraal.
  • Almere – Flevoziekenhuis (bijv. jonge patiënten met geheugen- of concentratieproblemen kunnen rechtstreeks naar de neuroloog worden verwezen)
  • Lelystad – St Jansdal, geheugenpoli. Er is ook een geheugenpoli voor migranten, waarbij een tolk wordt ingezet.
  • Almere en Lelystad – GGz Centraal (huisbezoeken door heel Flevoland)
  • Sneek – Antonius Ziekenhuis (voor Noord-Flevoland)

Zorgverleners die onderzoek bij u kunnen doen zijn bijvoorbeeld de specialist ouderengeneeskunde, de internist ouderengeneeskunde, de geriater, de neuroloog, de psychiater en de psycholoog.

Vaak volgt meteen een doorverwijzing naar een casemanager dementie. U kunt hier in het gesprek met de arts ook zelf naar vragen. U kunt zelf kiezen van welke organisatie u de begeleiding van de casemanager wilt ontvangen.

Diagnostiek bij geheugenproblemen kan ook plaatsvinden bij de specialist ouderengeneeskunde van uw thuiszorgorganisatie. Bijvoorbeeld bij:

Is er sprake van geheugenproblemen in combinatie met een psychiatrische aandoening, dan kan voor verdere diagnostiek worden verwezen naar: