Klantarena’s

De klantarena’s in Emmeloord en Lelystad in september 2020 waren weer goed bezocht! Een klantarena is een bijeenkomst waarin de gebruikers van zorg aan het woord zijn. Bij ons gaat het om mensen met dementie en hun naasten. Door ons als professionals te vertellen wat hun ervaringen zijn met de zorg en begeleiding kunnen wij verbeterpunten ophalen. Tegelijkertijd vinden de mensen het erg fijn om hun verhaal te kunnen doen. Op de foto ziet u van links naar rechts Jan Sier, voorzitter Alzheimer Flevoland; Wendela Erbrink, ketenregisseur en Lydianne Vermeulen, kwaliteitsfunctionaris.