Zorgfix is een thuiszorgorganisatie in Almere die verpleging en verzorging biedt, door de inzet van drie wijkteams. Zorgfix biedt de volgende zorg:

  • Verpleging en verzorging thuis
  • Ziekenhuis nazorg
  • Palliatieve intensieve thuiszorg

Zie voor meer informatie de website: Zorgfix