Training Dementie Thuis bij Talma Urk

Sociale benadering

Dementie verandert het gewone leven. Niet alleen voor de persoon met dementie zelf, ook partners, kinderen, vrienden en naasten worden geconfronteerd met de gevolgen daarvan. Relaties veranderen en de toekomst is onzeker. Dementie beïnvloedt vaak alle aspecten van het leven. Voor thuiszorgmedewerkers maar ook voor familieleden is het daarom belangrijk de Sociale Benadering Dementie te omarmen. Hierin leren we dat dementie nooit alleen de persoon zelf treft, maar ook zeer ingrijpend is voor zijn of haar omgeving. Bovendien benadrukt de sociale benadering dat mensen met dementie hun eigen leven op zinvolle wijze willen blijven invullen, net als iedereen.

Training

Om goede kennis te krijgen over de gevolgen van dementie en de sociale benadering zijn we samen aan de slag gegaan met de training Dementie Thuis. De training is leerzaam en toegankelijk. Het ondersteunt bij de dagelijkse hulp en begeleiding aan mensen met dementie en hun naasten. Binnen Talma Urk worden alle medewerkers geschoold van directeur, kantoormedewerker tot aan restaurantmedewerker. Met als doel samen de omslag te maken van taak- naar persoonsgericht werken. Om dit te realiseren hebben we het sociale netwerk van onze cliënten nodig, daarom trainen we niet alleen de medewerker maar ook de familieleden. Meer dan 70 familieleden volgen nu de training. Samen rondom de cliënt!

Reflectie

Na een eerste geslaagde familiebijeenkomst stond 11 februari de eerste reflectiebijeenkomst met de mantelzorgers gepland. Deze mantelzorgers volgen de cursus Dementie Thuis, die hoort bij ons e-learningprogramma. Fysiek samenkomen, was geen optie, daarom organiseerden Esther, Louise en Petra de avond online! Samen met mantelzorgers bespraken ze ervaringen uit de praktijk, keken ze terug op de kennis die de mantelzorgers hebben opgedaan en beantwoordden ze aanvullende vragen. De mantelzorgers kijken terug op een geslaagde avond.